Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb. - seznam paragrafů, stránka 6

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)

  Vývoj na kapitálovém trhu můžete sledovat v naší aplikaci akcie-cz.kurzy.cz.

  § 144 Změna rozsahu povolení (1) Česká národní banka může odejmout povolení k jednotlivé činnosti uvedené v povolení uděleném podle tohoto zákona, jestliže zjistí a) závažné nebo opakované porušení povinnosti stanovené tímto zákonem nebo přímo ...
  § 145 Odnětí povolení nebo souhlasu a zrušení registrace nebo provedení výmazu vázaných zástupců ze seznamu (1) Česká národní banka odejme povolení udělené podle tohoto zákona osobě, a) vůči které bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl ...
  § 145a zrušen
  § 146 (1) V případě, že zahraniční osoba, která má sídlo v jiném členském státě Evropské unie a povolení orgánu dohledu tohoto státu k poskytování investičních služeb a poskytuje investiční služby v České republice bez umístění organizační složky, ...
  § 147 (1) Obchodníkovi s cennými papíry, který poskytuje investiční služby v hostitelském státě, může Česká národní banka uložit sankci, opatření k nápravě nebo jiné opatření za porušení povinností vyplývajících z práva Evropské unie v oblasti ...
  § 148 Dohled nad zahraniční osobou, která v České republice působí jako organizátor regulovaného trhu na základě povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie (1) V případě, že zahraniční osoba, která v České republice působí jako ...
  § 149 zrušen
  § 149a Organizátorovi regulovaného trhu, který organizuje regulovaný trh v jiném členském státě Evropské unie, může Česká národní banka uložit sankci, opatření k nápravě nebo jiné opatření za porušení povinností organizátora regulovaného trhu ...
  § 149b (1) V případě, že zahraniční osoba, která v České republice provozuje mnohostranný obchodní systém na základě povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, nedodržuje povinnosti provozovatele mnohostranného obchodního systému
  § 149c Provozovateli mnohostranného obchodního systému, který provozuje mnohostranný obchodní systém v jiném členském státě Evropské unie, může Česká národní banka uložit sankci, opatření k nápravě nebo jiné opatření za porušení povinností ...
  § 149d (1) Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a prostřednictvím ministerstva Evropskou komisi o opatřeních uložených podle § 146 odst. 3 až 6, § 148 odst. 2 a § 149b odst. 2. (2) V případech ...
  § 149e (1) V případě, že emitent, který žádá o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu nebo činí veřejnou nabídku v České republice, anebo obchodník s cennými papíry nebo osoba podle § 24 odst. 5 nebo § 28 odst. 6, pokud cenné ...
  § 149f (1) V případě, že emitent akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi přijatého k obchodování na regulovaném trhu, dluhopisu, obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky nebo ...
  § 150 Základní ustanovení (1) Dohledem na konsolidovaném základě podle tohoto zákona se rozumí sledování a regulace rizik u konsolidačních celků, jejichž součástí je obchodník s cennými papíry, který není bankou, za účelem omezení rizik, kterým je ...
  § 151 Vymezení pojmů (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí a) konsolidačním celkem skupina ovládajícího obchodníka s cennými papíry, skupina zahraničního ovládajícího obchodníka s cennými papíry, skupina zahraniční ovládající banky, skupina ...
  § 152 (1) Dohled na konsolidovaném základě vykonává Česká národní banka, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. (2) Při výkonu dohledu na konsolidovaném základě Česká národní banka ...
  § 152a (1) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby, má kromě úkolů stanovených tímto zákonem nebo zvláštním ...
  § 152b (1) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby, je příslušná, po dohodě s ostatními orgány vykonávajícími
  § 152c (1) Vykonává-li Česká národní banka dohled na konsolidovaném základě nad skupinou evropského ovládajícího obchodníka s cennými papíry nebo skupinou evropské finanční holdingové osoby, zřizuje pro plnění úkolů uvedených v § 152a odst. 1 až 4 ...
  § 153 (1) Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě nad skupinou ovládajícího obchodníka s cennými papíry. Česká národní banka dále vykonává dohled na konsolidovaném základě nad skupinou zahraničního ovládajícího obchodníka s ...
  § 154 (1) Obchodník s cennými papíry, který je osobou uvedenou v § 9 odst. 2 a který je členem konsolidačního celku podléhajícího dohledu České národní banky podle tohoto zákona, je ...
  § 155 (1) Osoby zahrnuté do konsolidačního celku vytvoří odpovídající kontrolní mechanismy zajišťující správnost poskytovaných informací pro účely dohledu na konsolidovaném základě. (2) Tuzemský ovládající obchodník s cennými papíry, odpovědný ...
  § 155a (1) Vedoucí osoba finanční holdingové osoby nebo fyzická osoba, která ovládá osobu nebo osoby uvedené v § 151 odst. 1 písm. d) bodě 1 nebo 2 a není smíšenou holdingovou osobou, musí mít k výkonu své funkce předchozí souhlas České národní ...
  § 156 Opatření k nápravě (1) V případě porušení tohoto zákona nebo rozhodnutí vydaného podle tohoto zákona osobou zahrnutou do konsolidačního celku, které může negativně ovlivnit finanční situaci obchodníka s cennými papíry, který je součástí ...
  § 157 Správní delikty osob, které poskytují investiční služby (1) Obchodník s cennými papíry nebo zahraniční osoba poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky se dopustí správního deliktu tím, že a) nevede ...
  § 158 Správní delikty organizátora regulovaného trhu (1) Organizátor regulovaného trhu se dopustí správního deliktu tím, že a) podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s § 40 odst. 1, b) poskytne službu v rozporu s pravidly obchodování, pravidly ...
  § 159 Správní delikty provozovatele mnohostranného obchodního systému (1) Provozovatel mnohostranného obchodního systému se dopustí správního deliktu tím, že a) nedodrží pravidla transparentnosti podle § 67 nebo § 68, b) nezavede nebo poruší ...
  § 160 Správní delikty provozovatele a účastníka vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (1) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se dopustí správního deliktu tím, že a) v rozporu s § 87 odst. 1 uveřejní změnu ...
  § 161 Správní delikty osoby, která vede evidenci investičních nástrojů (1) Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost uchovávat evidenci nebo dokumenty podle § 99a. (2) Centrální ...
  § 162 Správní delikty emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob plnících povinnosti emitenta (1) Emitent nebo jiná právnická nebo podnikající fyzická osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování na ...
  § 163 Správní delikty osoby zahrnuté do konsolidačního celku (1) Osoba zahrnutá do konsolidačního celku se dopustí správního deliktu tím, že a) poruší informační povinnost podle § 154 odst. 2, b) poruší povinnost vytvořit odpovídající kontrolní ...
  § 163a zrušen
  § 164 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona, b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti se ...
  § 165 (1) Osoba podle § 29 odst. 1 písm. b), která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele, se dopustí správního deliktu tím, že a) neinformuje investičního zprostředkovatele podle § 31 písm. a) nebo c), nebo b) neposkytne investičnímu ...
  § 166 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona, b) vykonává funkci vedoucí osoby , vedoucího organizační složky nebo ovládající osoby uvedené v § 155a odst. 1, bez ...
  § 167 (1) Vedoucí osoba nebo ovládající osoba uvedená v § 155a odst. 1,se dopustí přestupku tím, že neoznámí České národní bance změnu skutečností podle § 10a odst. 1, § 28 odst. 4, § 43 odst. 6, § 104b nebo § 155a odst. 1. (2) Vázaný zástupce se ...
  § 168 zrušen
  § 169 zrušen
  § 170 zrušen
  § 171 zrušen
  § 172 zrušen
  § 173 zrušen
  § 173a zrušen
  § 173b zrušen
  § 174 zrušen
  § 175 zrušen
  § 176 zrušen
  § 177 zrušen
  § 178 zrušen
  § 179 zrušen

  Označení stránky: zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon 256/2004, ZPKT, zákon č. 256/2004 sb, 256/2004 Sb, zákon č. 256/2004 Sb. byl, 256/2004 , 256/2004 Sb., zákon č. 256/2004 , zákon č. 256/2004 Sb.


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies