Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. - seznam paragrafů, stránka 4

Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 4.1.2019 (aktuální znění)
  § 151 Přestupky zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru (1) Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru se dopustí přestupku tím, že a) neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 38 odst. 2, nebo b) v rozporu s § 44 ...
  § 152 Přestupky zahraničního zprostředkovatele (1) Zahraniční zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že a) zahájí svou činnost na území České republiky v rozporu s § 47 odst. 2 dříve než po uplynutí 1 měsíce ode dne, kdy byl informován ...
  § 153 Přestupky osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr (1) Ten, kdo je oprávněn poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, se dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s § 75 neprovozuje svoji činnost s ...
  § 154 Přestupky osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr (1) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, se dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s § 8 odst. 1 je při své činnosti podle tohoto zákona zastoupen jinou osobou, b) v ...
  § 155 Přestupky osoby oprávněné zprostředkovávat spotřebitelský úvěr (1) Ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, se dopustí přestupku tím, že a) přijme odměnu od poskytovatele v rozporu s § 80, b) neposkytne spotřebiteli některou
  § 156 Přestupky akreditované osoby (1) Akreditovaná osoba se dopustí přestupku tím, že a) uspořádá odbornou zkoušku v rozporu s rozsahem udělené akreditace, b) uvede nepravdivé, zavádějící nebo neúplné údaje v žádosti o prodloužení akreditace, nebo
  § 157 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako žadatel o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru uvede v žádosti ...
  § 158 Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.
  § 159 (1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o udělené pokutě způsobem umožňujícím dálkový přístup. (2) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí bez uvedení identifikačních údajů o pokutované osobě, pokud by ...
  § 160 Zmocnění Česká národní banka vydá vyhlášku podle § 11 odst. 5, § 12 odst. 3, § 13 odst. 3, § 14 odst. 3, § 19 odst. 4, § 20 odst. 3, § 22 odst. 3, § 30 odst. 4, § 32 odst. 6, § 33 odst. 4, § 40 odst. 4, § 42 odst. 5, § 43 odst. 4, § 59 odst. 5,
  § 161 Neoprávněné poskytování spotřebitelského úvěru Je-li spotřebitelský úvěr poskytnut osobou, která není oprávněna poskytovat spotřebitelský úvěr, platí, že spotřebitelský úvěr není úročen a k jiným ujednáním o platbách na spotřebitelský úvěr se
  § 162 Výběr splátek dluhu a vyplácení spotřebitelského úvěru (1) Vybírá-li splátky dluhu nebo zprostředkovává- li výplatu sjednaného spotřebitelského úvěru vázaný zástupce poskytovatele nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru, může ...
  § 163 Prokazování bezúhonnosti zahraničních osob (1) Dokladem bezúhonnosti fyzické osoby, která není státním občanem České republiky, je doklad odpovídající výpisu z Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státem, ve kterém se v ...
  § 164 Všeobecná ustanovení Není-li dále stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti ze smlouvy o spotřebitelském úvěru uza vřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich ...
  § 165 Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele Ustanovení § 86 se použije, dojde-li ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona k významnému navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru sjednaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
  § 166 Informační povinnosti Ustanovení § 101 a 102 se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použijí i na závazek ze smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s výjimkou a) § 102 odst. 3, který se nepoužije ...
  § 167 Předčasné splacení Ustanovení tohoto zákona upravující předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení se použijí i na smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s a) pevnou zápůjční ...
  § 168 Prodlení spotřebitele (1) Dostal-li se spotřebitel do prodlení s plněním povinností vyplývajících ze smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, použijí se ...
  § 169 Oprávnění poskytovatele (1) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, může provozovat tuto činnost na základě živnostenského oprávnění do doby, než ...
  § 170 Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení (1) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, může provozovat tuto činnost do doby, než ...
  § 171 Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení (1) Ten, kdo byl oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může provozovat tuto činnost do doby, než Česká národní banka ...
  § 172 Oznamování vázaných zástupců a zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru (1) Česká národní banka zapíše při splnění podmínek podle § 29 odst. 1 nebo § 39 odst. 1 do registru i vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného ...
  § 173 Výkon kontroly Českou obchodní inspekcí Kontrolu nad osobami oprávněnými poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění získaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává Česká obchodní ...
  § 174 Zánik živnostenského oprávnění poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr (1) Živnostenské oprávnění k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniká vedle marného uplynutí lhůty podle § 169 odst. 1, § 170 odst. 1 ...
  § 175 Dokončení zahájených řízení (1) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena, se dokončí podle dosavadních právních předpisů, není-li dále stanoveno jinak. (2) Řízení zahájené Českou obchodní ...
  § 176 Prokazování odborné způsobilosti (1) Do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze odborné znalosti a dovednosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru prokázat též čestným prohlášením osoby oprávněné poskytovat
  § 177 Rozhodný den Zahájil-li pracovník nebo člen dozorčího orgánu poskytovatele nebo zprostředkovatele činnost přede dnem nabytí účinnosti podle tohoto zákona, je rozhodným dnem podle § 74 den nabytí účinnosti tohoto zákona.
  § 178 Zrušovací ustanovení Zrušuje ...
  § 179 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. v z. Pokorná-Jermanová v. r. Zeman v. r. Sobotka v. r.
  Příloha č. 1 k zákonu č. 257/2016 Sb. Roční procentní sazba nákladů ČÁST 1 Vzorec pro výpočet roční procentní sazby nákladů Roční procentní sazba nákladů se vypočte podle tohoto vzorce: kde: X je roční procentní sazba nákladů, m je
  Příloha č. 2 k zákonu č. 234/2014 Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU https://dokumenty.kurzy.cz/zakony/prilohy/2016/257/priloha_2.pdf;;0;0;http://dokumenty.kurzy.cz/zakony/prilohy/2016/257/priloha_2.pdf
  Příloha č. 3 k zákonu č. 234/2014 Sb. FORMULÁŘ PRO INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU POSKYTOVANÉM VE FORMĚ MOŽNOSTI PŘEČERPÁNÍ A ZA ÚČELEM SJEDNÁNÍ NOVÉ SMLOUVY, KTEROU SE ODKLÁDÁ PLATBA NEBO MĚNÍ ZPŮSOB SPLÁCENÍ https://dokumenty.kurzy.cz/ ...
  Příloha č. 4 k zákonu č. 234/2014 Sb. Evropský standardizovaný informační přehled https://dokumenty.kurzy.cz/zakony/prilohy/2016/257/priloha_4.pdf;;0;0;http://dokumenty.kurzy.cz/zakony/prilohy/2016/257/priloha_4.pdf
  Příloha č. 5 k zákonu č. 234/2014 Sb. Vzor tabulky umoření https://dokumenty.kurzy.cz/zakony/prilohy/2016/257/priloha_5.pdf;;0;0;http://dokumenty.kurzy.cz/zakony/prilohy/2016/257/priloha_5.pdf

  Označení stránky: zákon o spotřebitelském úvěru, zákon č. 257 2016 sb. o spotřebitelském úvěru, 257/2016, spotřebitelský zákon, zákon č.257 2016 sb. o spotřebitelském úvěru, zákon 257/2016, 257/2016 sb., zákon č. 257/2016 Sb, zákon č. 257/2016, zákon o spotřebitelsém úvěru


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies