Osvobození od daně, § 4

Zákon o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2014 (aktuální znění)


  Následující: Základ daně (§ 5)

  § 4

  Osvobození od daně

  (1) Od daně z pozemků jsou osvobozeny

  a) pozemky ve vlastnictví České republiky,

  b) pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,

  c) pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, konzuly z povolání a jinými osobami, které podle mezinárodního práva požívají diplomatických a konzulárních výsad a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České republiky, a že je zaručena vzájemnost,

  d) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou veřejně přístupného památkového objektu prohlášeného za kulturní památku, který je

  1. ve vlastnictví České republiky, nebo

  2. přístupný z důvodů výchovně vzdělávacích na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultury a vlastníkem,

  e) pozemky tvořící jeden funkční celek s budovou nebo jednotkou sloužící k vykonávání náboženských obřadů registrovaných církví a registrovaných náboženských společností podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti, dále s budovou nebo jednotkou sloužící k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností,

  f) pozemky tvořící jeden funkční celek s budovou nebo jednotkou ve vlastnictví obecně prospěšných společností, spolků, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, mezinárodních odborových organizací a jejich pobočných organizací,

  g) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou sloužící

  1. škole nebo školskému zařízení zapsanému ve školském rejstříku,

  2. poskytování péče o děti do 3 let věku na základě oprávnění provozovat živnostenské podnikání,

  3. muzeu nebo galerii, které spravují sbírky zapsané do centrální evidence sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury,

  4. knihovně vedené v evidenci knihoven,

  5. veřejnému archivu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu,

  6. zdravotnickému zařízení uvedenému v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb,

  7. zařízení sociálních služeb,

  8. fundaci nebo ústavu k jimi vykonávané veřejně prospěšné činnosti,

  h) pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou sloužící výlučně

  1. k úpravě odpadů pro jejich další využití podle právních předpisů upravujících odpady,

  2. k asanaci a rekultivaci skládek odpadů podle právních předpisů upravujících odpady,

  3. k asanaci kontaminovaných pozemků, podzemních vod a objektů,

  4. pro třídění a sběr odpadů,

  5. pro tepelné, biologické, chemické nebo fyzikální zneškodňování odpadů,

  6. pro skládky odpadů splňující podmínky stanovené pro provoz skládky podle právních předpisů upravujících odpady,

  7. provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW,

  8. provozu výroben elektřiny využívajících energii větru,

  9. provozu výroben elektřiny nebo tepla využívajících energie bioplynu, pokud je získaná energie dodávána do sítě nebo dalším spotřebitelům,

  10. pro zdroje využívající geotermální energie včetně tepelných čerpadel, které dodávají teplo spotřebitelům,

  11. pro čistírny odpadních vod,

  12. rozvodnému tepelnému zařízení podle energetického zákona,

  i) pozemky, na nichž jsou zřízena veřejná a neveřejná pohřebiště podle zákona upravujícího pohřebnictví,

  j) pozemky území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny 11) s výjimkou národních parků a chráněných krajinných oblastí; v národních parcích a chráněných krajinných oblastech pozemky zařazené do jejich I. zóny,

  k) pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých travních porostech, pozemky ochranného pásma vodního zdroje I. stupně a pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat,

  l) pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,

  m) zemědělské pozemky na dobu pěti let a lesní pozemky na dobu 25 let, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě,

  n) v rozsahu zastavěné plochy uvedených staveb pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona

  1. upravující vodní tok,

  2. přehrady,

  3. sloužící ochraně před povodněmi,

  4. sloužící k závlaze a odvodňování pozemků,

  5. vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody,

  6. kanalizačních stok, kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, jakož i určenou k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, nebo

  7. přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona,

  o) pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona, která je dálnicí, silnicí, místní komunikací, veřejnou účelovou komunikací, stavbou drah a na dráze, leteckou, vodních cest a přístavů, pokud jsou v souladu s rozhodnutím speciálního stavebního úřadu užívány k veřejné dopravě, a to v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb, a jiné pozemky určené pro veřejnou dopravu,

  p) části pozemků, na kterých je zřízena měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole, a pásy pozemků v lesích, vyčleněné pro rozvody elektrické energie a plynů,

  r) pozemky ve vlastnictví veřejných vysokých škol,16c) které slouží k uskutečňování akreditovaných studijních programů,

  s) pozemky určené k plnění funkcí lesa, na nichž se nacházejí lesy hospodářské pod vlivem imisí, zařazené do dvou nejvyšších pásem ohrožení,

  t) pozemky ve vlastnictví kraje, které se nacházejí v jeho územním obvodu,

  u) pozemky ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí,

  v) pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou; pokud obec uvedené pozemky od daně z pozemků takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastaveném území16d) nebo v zastavitelné ploše16d) obce, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, ve které současně vymezí tyto pozemky jejich parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží,

  w) pozemky tvořící funkční celek s veřejnou monitorovací sítí zajišťující informace o stavu jednotlivých složek životního prostředí financované z veřejných rozpočtů.

  (2) Pozemkem tvořícím jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou se rozumí část pozemku nezbytně nutná k provozu a plnění funkce této zdanitelné stavby nebo jednotky.

  (3) Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány; jsou-li tyto pozemky pronajaty nebo propachtovány obci, kraji nebo organizační složce státu anebo příspěvkové organizaci, jsou osvobozeny za předpokladu, že nejsou využívány k podnikání. Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. d) až g), l), r), t) a u) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikání, pronajímány nebo propachtovány.

  (4) Poplatník daně uplatní nárok na osvobození od daně z pozemků podle odstavce 1 písm. d) až h), j), k), m), p), r), u) až w) v daňovém přiznání.

  (5) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje i na část pozemku.


  11) Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

  16c) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

  16d) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).


  Následující: Základ daně (§ 5)


  Zpět na obsah zákona o dani z nemovitých věcí

  Kurzy a školení daní a účetnictví

   DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
   29.1.   Vedení účetnictví vybraných účetních jednotek - aktuálně k legislativě a ...  K Praha TSM, spol. s r. o.
   29.1.   Důchodové pojištění a evidenční listy důchodového pojištění 2018/2019  K Praha ANAG
   29.1.   ON-LINE KURZ: DPH pro neziskové organizace 2019  K u vašeho počítače VOX
   30.1.   Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních ...  K Praha BOVA
   1.2.   FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY v roce 2019 - aktuální stav ...  K Praha STUDIO W
   1.2.   Aktuální vývoj právní úpravy EET a související změny u DPH ...  K Praha VOX
   4.2.   Daňový profesionál® – kompletně  K Praha VOX
   4.2.   Daně – výklad nejdůležitějších zákonů  K Praha VOX
   4.2.   Rezervy a opravné položky v roce 2019 – účetní a ...  K Praha VOX
   4.2.   Daně – výklad nejdůležitějších zákonů  K Praha VOX
  typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
  Seznam všech kurzů

  Příbuzné stránky  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies