KATASTR NEMOVITOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ČÁST PRVNÍ

Katastrální zákon č. 344/1992 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2014 (aktuální znění)  ČÁST PRVNÍ

  KATASTR NEMOVITOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY

  § 1

  (1) Zřizuje se katastr nemovitostí České republiky (dále jen "katastr").

  (2) Katastr je soubor údajů o nemovitostech v České republice (dále jen "nemovitosti") zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu 1) (dále jen "právní vztahy") a dalších práv k nemovitostem podle tohoto zákona.

  (3) Katastr je zdrojem informací, které slouží

  a) k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické,

  b) pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným v písmenu a).

  (4) Katastr je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky.


  1) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

  § 2

  (1) V katastru se evidují

  a) pozemky v podobě parcel,

  b) budovy spojené se zemí pevným základem, a to

  1. budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo,

  2. budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele,

  c) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního zákona2) v budovách (dále jen "byty a nebytové prostory),

  d) rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci podle odstavce 1 písm. b) nebo c), požádá-li o to vlastník nemovitosti (dále jen "vlastník") nebo jiná osoba oprávněná z práva, které se zapisuje do katastru, (dále jen "jiný oprávněný"),

  e) rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci podle odstavce 1 písm. b) nebo c), v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem věcného práva k nim,

  f) stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis.

  (2) V katastru se neevidují drobné stavby.2a)

  (3) Pozemky se člení podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty (dále jen "zemědělské pozemky"), lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy.

  (4) K nemovitostem evidovaným v katastru se do katastru zapisují

  a) právní vztahy zapisované podle zvláštního zákona,1)

  b) příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu,2b)

  c) právo hospodařit s majetkem státu2c),

  d) správa nemovitostí ve vlastnictví státu,2d)

  e) oprávnění městských částí hlavního města Prahy hospodařit se svěřeným majetkem hlavního města Prahy,2e)

  f) oprávnění městských částí statutárních měst hospodařit se svěřeným majetkem statutárních měst,2f)

  g) správa nemovitosti, vykonávaná organizační složkou nebo příspěvkovou organizací zřízenou územním samosprávným celkem2g),

  h) příslušnost k organizační složce právnické osoby, pokud je zapsána v obchodním nebo jiném zákonem stanoveném rejstříku a vedoucí této organizační složky je oprávněn nakládat s nemovitostí evidovanou v katastru jménem právnické osoby, k níž organizační složka přísluší,2h)

  i) další skutečnosti podle povahy evidované věci, které jsou na základě tohoto zákona obsahem katastru.

  (5) Nemovitosti se v katastru evidují podle katastrálních území.

  (6) Nemovitosti důležité z hlediska obrany, vnitřního pořádku a bezpečnosti se evidují způsobem dohodnutým s Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti.


  1) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

  2) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb.

  2a) § 55 odst. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). § 3 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 155/1980 Sb. a vyhlášky Federálního výboru pro životní prostředí, Ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí č. 378/1992 Sb.

  2b) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, ve znění zákona č. 307/1997 Sb. Zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže. Vyhláška Federálního ministerstva financí č. 61/1986 Sb., o prozatímní správě národního majetku, ve znění zákona č. 539/1992 Sb.

  2c) § 2 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 103/2001 Sb. a zákona č. 202/2002 Sb.

  2d) § 17 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb.

  2e) § 20 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 8/1993 Sb.

  2f) § 3 odst. 2 a § 25 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb.

  2g) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

  2h) § 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. § 21 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb. § 10 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. § 27 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).

  § 3

  Katastr obsahuje

  a) geometrické určení a polohové určení nemovitostí a katastrálních území,

  b) druhy pozemků, čísla a výměry parcel, popisná a evidenční čísla budov, vybrané údaje o způsobu ochrany a využití nemovitostí, čísla bytů a nebytových prostorů a pojmenování nebytových prostorů, dále údaje pro daňové účely a údaje umožňující propojení s jinými informačními systémy, které mají vztah k obsahu katastru,

  c) údaje o právních vztazích včetně údajů o vlastnících a o jiných oprávněných a údaje o dalších právech k nemovitostem podle tohoto zákona,

  d) údaje o podrobných polohových bodových polích,

  e) místní a pomístní názvosloví.3)


  3) ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii.

  § 4

  (1) Obsah katastru je uspořádán v katastrálních operátech podle katastrálních území.

  (2) Katastrální operát tvoří

  a) soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených katastrálních územích i její číselné vyjádření,

  b) soubor popisných informací, který zahrnuje údaje o katastrálním území, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a právech a skutečnostech uvedených v § 2 odst. 4 písm. b) až i),

  c) souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru,

  d) dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, včetně seznamu místního a pomístního názvosloví,

  e) sbírka listin, která obsahuje rozhodnutí státních orgánů, smlouvy a jiné listiny, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru.

  § 4a

  Za účelem založení do sbírky listin převede katastrální úřad do listinné podoby dokument ve formě datové zprávy, který je opatřený zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou3a), a který je předložen pro zápis do katastru nemovitostí. Na dokumentu převedeném do listinné podoby katastrální úřad vyznačí doložku, že převedení se uskutečnilo podle tohoto zákona. Při převedení dokumentu do listinné podoby katastrální úřad nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu ve formě datové zprávy.


  3a) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
  Zpět na obsah katastrálního zákona  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů