TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ, HLAVA XII

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.2.2019 (aktuální znění)  HLAVA XII

  TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ

  Díl 1

  Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti

  § 375

  Neuposlechnutí rozkazu

  (1) Kdo odepře provést nebo úmyslně neprovede rozkaz, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se skupinou vojáků,

  b) spáchá-li takový čin se zbraní,

  c) spáchá-li takový čin za okolností, že by tím mohl zmařit nebo podstatně ztížit splnění důležitého služebního úkolu,

  d) způsobí-li takovým činem ohrožení bojové pohotovosti vojenského útvaru, vojenského zařízení, vojenského záchranného útvaru nebo jiné organizační jednotky v působnosti Ministerstva obrany,

  e) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo poškození životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady nejméně ve velkém rozsahu,

  f) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo

  g) způsobí-li takovým činem smrt.

  (3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace.

  (4) Příprava je trestná.

  § 376

  Neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti

  (1) Kdo z nedbalosti neprovede rozkaz, a tím zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého služebního úkolu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1

  a) vážné ohrožení bojové pohotovosti vojenského útvaru, vojenského zařízení, vojenského záchranného útvaru nebo jiné organizační jednotky v působnosti Ministerstva obrany,

  b) škodu velkého rozsahu nebo poškození životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady nejméně ve velkém rozsahu,

  c) těžkou újmu na zdraví, nebo

  d) smrt.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace.

  § 377

  Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti

  (1) Kdo klade odpor vojáku, který plní vojenskou povinnost, nebo jej donutí k porušení vojenské povinnosti, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se skupinou osob,

  b) spáchá-li takový čin se zbraní,

  c) spáchá-li takový čin za bojové situace, nebo

  d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

  (3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo

  b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

  (4) Příprava je trestná.

  § 378

  Urážka mezi vojáky

  (1) Kdo urazí

  a) nadřízeného nebo vojáka s vyšší hodností,

  b) podřízeného nebo vojáka s nižší hodností, nebo

  c) vojáka stejné hodnosti v době, kdy sám nebo uražený vykonává strážní, dozorčí nebo jinou službu,

  bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání.

  § 379

  Urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí

  (1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí urazí

  a) nadřízeného nebo vojáka s vyšší hodností, nebo

  b) podřízeného nebo vojáka s nižší hodností,

  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v době, kdy sám nebo uražený vykonává strážní, dozorčí nebo jinou službu,

  b) spáchá-li takový čin proti vojenské stráži,

  c) spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami,

  d) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, nebo

  e) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.

  § 380

  Urážka vojáka stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí

  (1) Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí urazí vojáka stejné hodnosti v době, kdy sám nebo uražený vykonává strážní, dozorčí nebo jinou službu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proti vojenské stráži,

  b) spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami,

  c) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, nebo

  d) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.

  § 381

  Násilí vůči nadřízenému

  (1) Kdo užije násilí vůči nadřízenému

  a) v úmyslu působit na výkon jeho vojenských povinností, nebo

  b) pro výkon jeho vojenských povinností,

  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, nebo

  b) spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami.

  (3) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo

  b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace.

  (4) Příprava je trestná.

  § 382

  Porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti

  (1) Kdo vojáka stejné hodnosti nutí k osobním úsluhám nebo ho omezuje na právech nebo svévolně ztěžuje výkon jeho služby, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy,

  b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,

  c) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, nebo

  d) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo se zbraní,

  b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo

  c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace.

  (4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

  (5) Příprava je trestná.

  § 383

  Porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší hodností

  (1) Kdo podřízeného vojáka nebo vojáka s nižší hodností nutí k osobním úsluhám nebo ho omezuje na právech nebo svévolně ztěžuje výkon jeho služby anebo mu uloží kázeňský trest v rozporu s jiným právním předpisem, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy,

  b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,

  c) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, nebo

  d) způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo se zbraní,

  b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo

  c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace.

  (4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

  (5) Příprava je trestná.

  Díl 2

  Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu

  § 384

  Vyhýbání se výkonu služby

  (1) Kdo se za nouzového stavu v úmyslu vyhnout se výkonu služby poškodí na zdraví, předstírá nemoc, padělá listinu, zneužije návykovou látku nebo použije jiného úskoku, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  (2) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace.

  § 385

  Vyhýbání se výkonu služby z nedbalosti

  Kdo se za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace učiní z nedbalosti nezpůsobilým vykonávat službu tím, že zneužije návykovou látku, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

  § 386

  Zběhnutí

  (1) Kdo se svémocně vzdaluje v úmyslu vyhnout se vojenské službě, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až šest let.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní.

  (3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

  (4) Příprava je trestná.

  § 387

  Svémocné odloučení

  (1) Kdo se svémocně vzdaluje tím, že se nedostaví včas k odjezdu nebo odletu vojenského transportu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  (2) Kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než tři dny,

  kdo se svémocně vzdaluje opakovaně po dobu delší než 24 hodiny, ačkoliv již byl v posledním roce za takový čin kázeňsky potrestán,

  kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než dva dny v době plnění zvlášť důležitých úkolů, nebo

  kdo se při službě v zahraničí svémocně vzdaluje po dobu delší než 24 hodiny,

  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  (3) Kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než čtrnáct dnů,

  kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než šest dnů v době plnění zvlášť důležitých úkolů, nebo

  kdo se při službě v zahraničí svémocně vzdaluje po dobu delší než tři dny,

  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

  Díl 3

  Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby

  § 388

  Vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby

  (1) Kdo se v úmyslu vyhnout se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby poškodí na zdraví, předstírá nemoc, padělá listinu, zneužije návykovou látku nebo použije jiného úskoku, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až deset let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace.

  § 389

  Porušení povinnosti strážní služby

  (1) Kdo ve strážní nebo jiné obdobné službě poruší, byť i z nedbalosti, předpisy nebo pravidla této služby nebo zvláštní nařízení podle nich vydaná, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 při výkonu strážní služby, která má zvlášť důležitý státní nebo vojenský význam,

  b) spáchá-li takový čin hrubým porušením své povinnosti,

  c) způsobí-li takovým činem škodlivý následek, k jehož odvrácení výkon strážní nebo jiné obdobné služby měl směřovat, nebo

  d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

  (3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, jestliže úmyslně spáchá čin uvedený v odstavci 1 za bojové situace a je zde některá z okolností uvedených v odstavci 2.

  (4) Příprava je trestná.

  § 390

  Porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby

  (1) Kdo v dozorčí nebo jiné službě, byť i z nedbalosti, poruší předpisy nebo pravidla této služby, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

  (2) Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 zvlášť závažný následek, jemuž byl povinen zabránit.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za bojové situace.

  § 391

  Porušení povinnosti služby při obraně vzdušného prostoru

  (1) Kdo poruší, byť i z nedbalosti, pravidla služby v zařízeních určených k zajištění bezpečnosti vzdušného prostoru, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 zvlášť závažný následek, jemuž byl povinen zabránit.

  (3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, jestliže čin uvedený v odstavci 1 spáchá za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a způsobí jím zvlášť závažný následek, jemuž byl povinen zabránit.

  (4) Příprava je trestná.

  Díl 4

  Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil

  § 392

  Ohrožování morálního stavu vojáků

  (1) Kdo popuzuje vojáky proti vojenské službě nebo proti nadřízenému, nebo

  kdo závažným způsobem nebo soustavně rozvrací vojenskou kázeň,

  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové situace.

  (3) Příprava je trestná.

  § 393

  Porušení služební povinnosti vojáka

  (1) Kdo ke škodě ozbrojených sil nesplněním uložené služební povinnosti podle svého služebního zařazení, byť i z nedbalosti, podstatně sníží použitelnost vojenského materiálu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Kdo bez oprávnění užije vojenský materiál větší hodnoty k účelu, pro který není určen, nebo k takovému užití dá souhlas, nebo

  kdo zneužije nebo umožní zneužití podřízených k úkolům nad rámec služebních povinností, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 2 sobě nebo jinému značný prospěch, nebo

  b) způsobí-li úmyslně spáchaným činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 snížení bojeschopnosti ozbrojených sil nebo značnou škodu.

  (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li úmyslně spáchaným činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

  (5) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li úmyslně čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za bojové situace, za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

  (6) Příprava je trestná.

  § 394

  Zbabělost před nepřítelem

  Kdo se za bojové situace ze zbabělosti nebo malomyslnosti vzdá do zajetí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvacet let.

  § 395

  Nesplnění bojového úkolu

  (1) Kdo se bez dovolení vzdálí z místa výkonu služby za bojové situace, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvacet let.

  (2) Kdo se za bojové situace vyhýbá povinnosti splnit bojový úkol nebo odepře použít zbraně, bude potrestán odnětím svobody na deset až dvacet let.

  (3) Příprava je trestná.

  § 396

  Opuštění vojenského materiálu

  (1) Kdo za bojové situace odhodí, opustí nebo učiní neupotřebitelnou vojenskou výzbroj nebo jinou vojenskou techniku, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.

  (2) Odnětím svobody na osm až dvacet let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 snížení bojeschopnosti ozbrojených sil nebo značnou škodu.

  (3) Příprava je trestná.

  § 397

  Vydání vojáků a vojenského materiálu nepříteli

  (1) Velitel, který, aniž to bylo vyvoláno bojovou situací, nepříteli vydá, byť i z nedbalosti, vojáky nebo ponechá mu vojenskou výzbroj, vojenskou techniku nebo technická zařízení, bude potrestán, nejednal-li v úmyslu podporovat nepřítele, odnětím svobody na pět až dvacet let.

  (2) Příprava je trestná.

  Díl 5

  Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů

  § 398

  Porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru

  (1) Kdo ke škodě bezpečnostního sboru nesplněním uložené služební povinnosti, byť i z nedbalosti, podstatně sníží použitelnost výzbroje, výstroje nebo jiných věcných prostředků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Kdo bez oprávnění užije věcného prostředku větší hodnoty uvedeného v odstavci 1 k účelu, pro který není určen, nebo k takovému užití dá souhlas, nebo

  kdo zneužije nebo umožní zneužití podřízených nebo nižších k mimoslužebním úkonům,

  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 2 sobě nebo jinému značný prospěch, nebo

  b) způsobí-li úmyslně spáchaným činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu.

  (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li úmyslně spáchaným činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

  (5) Příprava je trestná.

  § 399

  Společné ustanovení

  Na příslušníky bezpečnostního sboru se vztahují i ustanovení o trestných činech neuposlechnutí rozkazu (§ 375), neuposlechnutí rozkazu z nedbalosti (§ 376), urážka mezi vojáky (§ 378), urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí (§ 379), urážka vojáka stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí (§ 380), násilí vůči nadřízenému (§ 381), porušení povinnosti strážní služby (§ 389) a porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby (§ 390).
  Zpět na obsah trestního zákoníku

  Kurzy a školení trestního práva

   DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
   5.9.   Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. Zákon ...  K Olomouc PROFESIM
   10.10.   Zákon o silničním provozu - řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon ...  K Olomouc PROFESIM
   15.10.   Katastr nemovitostí ve vazbě na nový občanský zákoník - ...  K Brno PROFESIM
  typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
  Seznam všech kurzů  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies