SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK, Příloha č. 2 k zákonu č. 48/1997 Sb.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2015 (aktuální znění)  Příloha č. 2 k zákonu č. 48/1997 Sb.

  SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK

  Číslo skupiny Název skupiny léčivých látek
  1 protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové pumpy, perorální podání
  2 prokinetika, perorální podání
  3 antiemetika ze skupiny setronů
  4 protizánětlivá léčiva u nespecifických střevních zánětů, perorální podání
  5 protizánětlivá léčiva u nespecifických střevních zánětů, rektální aplikace
  6 mikronizované multienzymové pankreatické přípravky
  7 insuliny krátkodobě působící
  8 insuliny střednědobě působící
  9 insuliny dlouhodobě působící
  10 perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů
  11 perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey
  12 vitamin D a jeho analoga, perorální podání
  13 vitamin D a jeho analoga, parenterální podání
  14 soli vápníku, perorální podání
  15 soli draslíku, perorální podání
  16 antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K
  17 antithrombotika ze skupiny heparinu
  18 antithrombotika působící prostřednictvím anti-Xa (nízkomolekulární hepariny a obdobná léčiva)
  19 antiagregancia - kromě kyseliny acetylsalicylové
  20 antifibrinolytika, perorální podání
  21 antifibrinolytika, parenterální aplikace
  22 hemostatika (vitamin K), perorální podánív
  23 koagulační faktor VIII
  24 koagulační faktor IX
  25 soli železa, perorální podání
  26 soli železa v kombinaci s kyselinou listovou, perorální podání
  27 soli železa, parenterální aplikace
  28 erytropoetin a ostatní léčiva s obdobným mechanizmem účinku
  29 substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)
  30 substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)
  31 úplná parenterální výživa (složky pro systémy all in one)
  32 intravenozní roztoky fysiologického roztoku
  33 intravenozní roztoky glukózy
  34 roztoky k peritoneální dialýze
  35 roztoky k hemodialýze
  36 srdeční glykosidy, perorální podání
  37 antiarytmika třída I a III, perorální podání
  38 adrenalin
  39 nitráty a molsidomin pro chronické perorální podání
  40 nitráty pro akutní léčbu
  41 antihypertenziva - antiadrenergní látky, perorální podání
  42 léčiva pro plicní hypertenzi
  43 diuretika s nižším diuretickým účinkem, perorální podání
  44 diuretika s vysokým účinkem, perorální podání
  45 diuretika s vysokým účinkem, parenterální aplikace
  46 diuretika šetřící draslík, perorální podání
  47 selektivní beta-blokátory, perorální podání
  48 blokátory vápníkového kanálu ze skupiny dihydropyridinů působící déle než 24 hodin, perorální podání
  49 blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání, působící méně než 24 hodin
  50 blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání, působící déle než 24 hodin
  51 ACE-inhibitory působící déle než 24 hodin
  52 léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin s výjimkou ACE-inibitorů
  53 hypolipidemika ze skupiny statinů
  54 hypolipidemika ze skupiny fibrátů
  55 antimykotika k lokálnímu použití
  56 antipsoriatika k lokálnímu použití
  57 antibiotika k lokálnímu použití
  58 kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné 1. a 2. generace
  59 kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné 3. a 4. generace
  60 kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné 1. a 2. generace
  61 kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné 3. a 4. generace
  62 léčivé látky proti akné k lokálnímu použití
  63 gynekologická antimykotika, antibiotika a chemoterapeutika k lokálnímu použití
  64 léčiva zvyšující tonus dělohy
  65 léčiva snižující tonus dělohy
  66 inhibitory prolaktinu
  67 mužské pohlavní hormony
  68 ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, perorální podání
  69 ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, parenterální aplikace
  70 ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů
  71 gonadotropiny a jiná stimulancia ovulace
  72 ostatní pohlavní hormony, androgeny a modulátory hormonů
  73 močová spasmolytika
  74 léčiva používaná při benigní hyperplasii prostaty
  75 hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga
  76 hormony zadního laloku hypofýzy a jejich analoga
  77 hormony hypotalamu a jejich analoga
  78 kortikosteroidy pro celkové použití, perorální podání
  79 kortikosteroidy pro celkové použití, parenterální aplikace
  80 hormony štítné žlázy
  81 tyreostatika
  82 glukagon
  83 homeostatika vápníku
  84 tetracyklinová antibiotika, perorální podání
  85 peniciliny se širokým spektrem a kombinace penicilinů včetně inhibitorů betalaktamáz, perorální podání
  86 peniciliny citlivé k betalaktamáze, perorální podání
  87 jiná betalaktamová antibiotika, perorální podání
  88 sulfonamidy a trimetoprim, perorální podání
  89 makrolidová antibiotika, perorální podání
  90 linkosamidová antibiotika, perorální podání
  91 aminoglykosidová antibiotika
  92 chinolonová chemoterapeutika, perorální podání
  93 imidazolová a nitrofuranová chemoterapeutika, perorální podání
  94 antimykotika pro systémové užití, perorální podání
  95 antimykobakteriální látky
  96 systémová antivirotika pro léčbu herpetických, cytomegalovirových infekcí a některých dalších virových infekcí, perorální podání
  97 antiretrovirotika
  98 imunoglobuliny, normální lidské
  99 lidské imunoglobuliny proti tetanu
  100 lidské imunoglobuliny proti hepatitidě
  101 ostatní lidské specifické imunoglobuliny
  102 cytostatika ze skupiny alkylačních látek, perorální podání
  103 cytostatika ze skupiny alkylačních látek, parenterální aplikace
  104 antimetabolity - analoga listové kyseliny, perorální podání
  105 antimetabolity - analoga listové kyseliny, parenterální aplikace
  106 antimetabolity - analoga purinů a pyrimidinů, perorální podání
  107 antimetabolity - analoga purinů, parenterální aplikace
  108 antimetabolity - analoga pyrimidinů, ostatní cesty aplikace
  109 alkaloidy z rodu vinca a analoga
  110 deriváty podofylotoxinu, perorální podání
  111 deriváty podofylotoxinu, ostatní cesty aplikace
  112 taxany
  113 antracykliny a jejich deriváty
  114 cytotoxická antibiotika
  115 platinová cytostatika
  116 cytostatika - inhibitory tyrozinkinázy, perorální podání
  117 cytostatika - monoklonální protilátky
  118 hormonální léčiva s cytostatickým účinkem, parenterální podání
  119 antagonisté hormonů - antiestrogeny, perorální podání
  120 antagonisté hormonů - antiandrogeny, perorální podání
  121 inhibitory aromatáz
  122 interferony používané v onkologii
  123 interferony a glatiramer acetát používané v neurologii
  124 interferony používané v hepatologii
  125 imunosupresivní léčiva - inhibitory m-TOR, perorální podání
  126 imunosupresivní léčiva - inhibitory kalcineurinu, perorální podání
  127 imunosupresivní léčiva, inhibitory TNF alfa
  128 nesteroidní protizánětlivá léčiva, perorální podání
  129 nesteroidní protizánětlivá léčiva, rektální podání
  130 centrální svalová relaxancia, perorální podání
  131 antiuratika, perorální podání
  132 léčiva působící na mineralizaci kostí - bisfosfonáty, perorální podání
  133 lokální anestetika ze skupiny amidů
  134 analgetika - silné opioidy, perorální podání
  135 analgetika - silné opioidy, transdermální aplikace
  136 analgetika - morfin, parenterální podání
  137 analgetika - slabé opioidy, perorální podání
  138 analgetika - silné opioidy pro léčbu průlomové bolesti
  139 analgetika - antipyretika, perorální podání
  140 antimigrenika
  141 antiepileptika ze skupiny barbiturátů
  142 antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů a sukcinimidů
  143 antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů
  144 antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin
  145 anticholinergní antiparkinsonika
  146 dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátů
  147 antiparkinsonika ze skupiny agonistů dopaminu
  148 antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT
  149 antipsychotika – neuroleptika klasická, I. třídy, perorální podání
  150 antipsychotika – neuroleptika klasická, II. třídy, perorální podání
  151 antipsychotika s nízkým antipsychotickým potenciálem, perorální podání
  152 Antipsychotika – antagonisté serotoninových a dopaminových receptorů
  153 Antipsychotika – multireceptoroví antagonisté
  154 lithium
  155 antipsychotika, neuroleptika parenterální aplikace - depotní přípravky
  156 anxiolytika, perorální podání
  157 anxiolytika, rektální podání
  158 antidepresiva neselektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů, perorální podání
  159 antidepresiva - selektivní inhibitory působící na jeden transmiterový systém, perorální podání
  160 antidepresiva - selektivní inhibitory působící na dva transmiterové systémy, perorální podání
  161 centrální stimulancia - perorální podání
  162 léčiva k terapii Alzheimerovy choroby (inhibitory cholinesterázy)
  163 parasympatomimetika, perorální podání
  164 léčiva používaná při léčbě závratí, perorální podání
  165 antimalarika
  166 anthelmintika
  167 nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů
  168 inhalační sympatomimetika
  169 inhalační kortikosteroidy
  170 inhalační anticholinergika
  171 antileukotrieny, perorální podání
  172 nesedativní antihistaminika
  173 oftalmologika - antibiotika
  174 oftalmologika - chemoterapeutika
  175 oftalmologika - antivirotika
  176 oftalmologika - kortikosteroidy
  177 oftalmologika - nesteroidní protizánětlivá léčiva
  178 antiglaukomatika ze skupiny sympatomimetik a parasympatomimetik
  179 antiglaukomatika ze skupiny beta-blokátorů
  180 antiglaukomatika ze skupiny prostaglandinů a prostanoidů
  181 mydriatika a cykloplegika
  182 oftalmologika - antialergika
  183 terapeutické extrakty alergenů standardizované, neinjekční podání
  184 terapeutické extrakty alergenů standardizované, injekční podání
  185 základní antidota
  186 antidota používaná při léčbě cytostatiky, perorální podání
  187 antidota používaná při léčbě cytostatiky, parenterální podání
  188 definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu
  189 definované směsi aminokyselin bez vybraných aminokyselin (kromě fenylalaninu) pro další poruchy metabolismu
  190 individuálně připravovaná radiofarmaka pro diagnostiku
  191 individuálně připravovaná radiofarmaka pro terapii
  192 erytrocytární přípravky
  193 trombocytární přípravky
  194 přípravky z plazmy
  195 leukocytární přípravky  Zpět na obsah zákona o veřejném zdravotním pojištění  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Důchodová kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Podílové fondy

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Penzijní fondy

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - TÜV spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2018

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů