SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ, Příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2015 (aktuální znění)  Příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb.

  SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

  ODDÍL A

  Seznam použitých zkratek a symbolů

  V seznamu zdravotnických prostředků nehrazených z prostředků zdravotního pojištění a v seznamu zdravotnických prostředků hrazených z prostředků zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb mají použité zkratky a symboly tento význam:

  a) skupina

  1 obvazový materiál, náplasti

  2 pomůcky pro inkontinentní

  3 pomůcky stomické


  4 ortopedicko protetické pomůcky sériově vyráběné

  5 ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené

  6 kompresivní punčochy a návleky

  7 vozíky invalidní včetně příslušenství

  8 sluchadla včetně příslušenství

  9 brýle a optické pomůcky

  10 pomůcky respirační a inhalační

  11 pomůcky pro diabetiky

  12 kompenzační pomůcky pro tělesně postižené

  13 dále nespecifikované pomůcky

  14 kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

  15 kompenzační pomůcky pro sluchově postižené

  16 obuv ortopedická

  17 pomůcky pro laryngektomované,


  b) zkratka

  dB decibel

  DPT dioptrie

  K. T. kompresní třída

  PVC polyvinylchlorid

  SRT práh slovní srozumitelnosti


  c) zkratky specializací a označení speciálních zaměření pracovišť

  ALG alergologie a klinická imunologie
  CHR chirurgie
  DIA endokrinologie a diabetologie
  DRV dermatovenerologie
  FON foniatrie
  GER geriatrie
  INT vnitřní lékařství
  J16 odborná pracoviště s činností angiologickou a lymfologickou
  NEU neurologie, dětská neurologie
  OHM onkologie a hematologie
  OPH oftalmologie
  ORP ortopedická protetika
  ORT ortopedie
  OTO otorinolaryngologie
  PED dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost
  PRL všeobecné praktické lékařství
  PSY psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie
  REH rehabilitační a fyzikální medicína
  S3 lékař vlastnící osvědčení Společnosti ORL opravňující jej k předpisu a vydávání sluchadel hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění
  S4 odborná pracoviště oftalmologická pro výdej speciálních optických pomůcek
  S5 zvláštní režim zdravotní pojišťovny, pro schválení revizním lékařem
  TRA traumatologie
  TRN pneumologie a ftizeologie
  TVL tělovýchovné lékařství
  URL urologie a nefrologie

  ODDÍL B

  Seznam zdravotnických prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb

  PoložkaSkupinaNázev druhu (typu) zdravotnického prostředku Poznámka
  1 1 náplasti s výjimkou hypoalergických náplastí
  2 1 náplasti na kuří oka
  3 2 plena PVC
  4 2 podložky PVC
  5 4 návlek tenisový
  6 4 ortézy sportovní
  7 7 příslušenství ke kočárku - pracovní deska
  8 7 příslušenství ke kočárku - odkládací košík
  9 7 příslušenství ke kočárku - pláštěnka
  10 7 příslušenství k vozíku - pracovní deska
  11 7 příslušenství k vozíku - pláštěnka
  12 7 příslušenství k elektrickým vozíkům - ovládání pro doprovod
  13 11 proužky diagnostické ke stanovení cholesterolu
  14 12 příslušenství k chodítkům, která jsou nad rámec jejich funkce
  15 13 kapátko oční
  16 13 tyčinka oční
  17 13 odsávačka mateřského mléka
  18 13 prst technický pryžový
  19 13 lůžko zdravotní
  20 13 nitroděložní tělísko
  21 13 polštář včetně povlaku
  22 16 neortopedické vložky do bot
  23 opravy prostředků zdravotnické techniky kromě vozíků a kočárků a individuálně vyráběných ortopedicko protetických výrobků a oprav zvedáků a polohovacích postelí

  ODDÍL C

  Seznam zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb

  PoložkaSkupinaNázev druhu (typu) zdravotnického prostředkuOmezení Limitace výše úhrady
  1 1 prostředky pro klasické hojení ran max. rozměr 10 x 10 cm 100 %; max. 4 Kč za 1 ks; A
  2 1 netkaná textilie max. rozměr 10 x 10 cm; max. 100 ks za měsíc; pouze pro stomiky 100 %; max. 50 Kč za 100 ks; A
  3 1 prostředky pro vlhké hojení ran max. rozměr 12 x 12 cm; po předepsání CHR, DIA, DRV, GER, INT, JI6; předepsání možno delegovat na PRL; při léčbě delší než 3 měsíce po schválení revizním lékařem100%; max. 160 Kč za 1 ks; A
  4 1 náplasti hypoalergické do 18 let, pouze pro stomiky a diabetiky 100 %; max. 30 Kč za balení; A
  5 1 obinadlo elastické max. rozměr 14 cm x 5 m 100 %; max. 50 Kč za 1 ks; A
  6 1 obinadlo hydrofilní sterilní max. rozměr 12 cm x 5 m 100 %; max. 15 Kč za 1 ks; A
  7 1 obinadlo pružné hadicové 100 %; max. 30 Kč za 1 ks; A
  8 1 tampóny vinuté max. 1.000 ks za rok; po předepsání DIA 100 %; max. 70 Kč za 1.000 ks; A
  9 1 vata buničitá max. 500 g 100 %; max. 50 Kč za 500 g; A
  10 2 absorpční prostředky pro inkontinentní – vložky pro lehkou inkontinenci max. 150 ks za měsíc 100 %; max. 450 Kč za 150 ks; A
  11 2 absorpční prostředky pro střední inkontinenci – vložné pleny max. 150 ks za měsíc 100 %; max. 900 Kč za 150 ks; A
  12 2 absorpční prostředky pro těžkou inkontinenci – plenkové kalhotky max. 150 ks za měsíc 100 %; max. 1.700 Kč za 150 ks; A
  13 2 fixace absorpčních prostředků pro vložné pleny max. 24 ks za rok 100 %; max. 190 Kč za 24 ks; A
  14 2 kondomy urinální max. 30 ks za měsíc 100 %; max. 700 Kč za 30 ks; A
  15 2 sáčky sběrné urinální max. 10 ks za měsíc 100 %; max. 500 Kč za 10 ks; A
  16 3 podložky kolostomické max. 10 ks za měsíc 100 %; max. 3.000 Kč za 10 ks; B
  17 3 podložky ileostomické max. 15 ks za měsíc 100 %; max. 4.500 Kč za 15 ks; B
  18 3 podložky urostomické max. 15 ks za měsíc 100 %; max. 4.500 Kč za 15 ks; B
  19 3 krytky stomické max. 30 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem 100 %; max. 3.100 Kč za 30 ks; B
  20 3 zátky stomické max. 30 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem 100 %; max. 3.100 Kč za 30 ks; A
  21 3 systémy kolostomické dvoudílné uzavřené – sáčky max. 60 ks za měsíc 100 %; max. 4.000 Kč za 60 ks; B
  22 3 systémy kolostomické jednodílné uzavřené – sáčky (včetně podložky) max. 60 ks za měsíc 100 %; max. 7.500 Kč za 60 ks; B
  23 3 systémy ileostomické dvoudílné výpustné – sáčky max. 30 ks za měsíc 100 %; max. 9.000 Kč za 30 ks; B
  24 3 systémy ileostomické jednodílné výpustné – sáčky (včetně podložky) max. 30 ks za měsíc 100 %; max. 8.500 Kč za 30 ks; B
  25 3 systémy urostomické dvoudílné – sáčky max. 30 ks za měsíc 100 %; max. 5.500 Kč za 30 ks; B
  26 3 systémy urostomické jednodílné – sáčky (včetně podložky) max. 30 ks za měsíc 100 %; max. 9.000 Kč za 30 ks; B
  27 3 pásy a přídržné prostředky pro stomiky max. 2 ks za rok; po schválení revizním lékařem 100 %; max. 600 Kč za 2 ks; A
  28 3 systémy stomické irigační – sety a příslušenství max. 2 sety včetně příslušenství za rok; po schválení revizním lékařem 100 %; max. 2.800 Kč za 2 sety; A
  29 3 systémy stomické – na dočasnou kontinenci stomie max. 1 systém (10 ks podložek, 60 ks uzavřených sáčků a 15 ks zařízení na dočasnou kontinenci stomie) za měsíc; po schválení revizním lékařem 100 %; max. 13.000 Kč za 1 systém; A
  30 3 podložky stomické – drenážní max. 10 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem 100 %; max. 3.000 Kč za 10 ks; B
  31 3 systémy stomické – drenážní jednodílné – sáčky (včetně podložky) max. 30 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem 100 %; max. 8.500 Kč za 30 ks; B
  32 3 systémy stomické – drenážní dvoudílné – sáčky max. 30 ks za měsíc; po schválení revizním lékařem 100 %; max. 7.000 Kč za 30 ks; B
  33 3 prostředky stomické – vyplňovaní a vyrovnávací 100 %; A
  34 3 prostředky stomické – zahušťovací max. 30 ks za měsíc; pro ileostomiky 100 %; max. 360 Kč za 30 ks; A
  35 3 prostředky stomické – čistící 100 %; max. 350 Kč za měsíc; A
  36 3 odstraňovače stomické podložky 100 %; max. 300 Kč za měsíc; A
  37 3 prostředky stomické – ochranné 100 %; max. 1.000 Kč za měsíc; A
  38 3 prostředky stomické – deodorační po schválení revizním lékařem 100 %; max. 350 Kč za měsíc; A
  39 4 ortéza sériově vyráběná max. 1 ks za rok; po předepsání ORT,ORP REH, CHR, NEU, TRA, TVL 100 %; A
  40 4 návlek pahýlový max. 8 ks za rok 100 %; A
  41 4 suspenzor max. 2 ks za rok 100 %; max. 130 Kč za 2 ks; A
  42 4 epitéza mamární max. 1 ks za 2 roky; po předepsání CHR, OHM, PRL 100 %; max. 1.800 Kč za 1 ks; A
  43 4 epitéza mamární samolepicí max. 1 ks za 2 roky; při lymfatickém otoku; po předepsání OHM, J16 100 %; max. 3.000 Kč za 1 ks; A
  44 4 epitéza mamární pooperační max. 1 ks v rámci 1 operace; po předepsání CHR, OHM 100 %; max. 500 Kč za 1 ks; A
  45 4 kompresivní podprsenka max. 1 ks za rok; při lymfatickém otoku; po předepsání CHR, OHM 100 %; max. 1.300 Kč za 1 ks; A
  46 5 ortéza individuálně zhotovená po předepsání ORP, ORT, REH, CHR, NEU a po schválení revizním lékařem 100 %; A
  47 5 epitéza individuálně zhotovená max. 1 ks za 2 roky; po předepsání CHR, ORP, ORT a po schválení revizním lékařem 100 %; A
  48 5 protézy horních a dolních končetin – základní provedení max. 1 ks za 2 roky; po předepsání ORP, REH, ORT 100 %; Av
  49 5 protézy modulární horních a dolních končetin, které jsou zhotoveny ze stavebnicových polotovarů a sestav, včetně tahových protéz horních končetin max. 1 ks za 2 roky; po předepsání ORP, REH, ORT a po schválení revizním lékařem 100 %; A
  50 5 protézy myoelektrické, ztráta obou horních končetin, nebo jednostranná amputace s funkčním postižením druhé horní končetiny max. 1 ks za 5 let (v případě postižení obou končetin 1 pár za 5 let); po předepsání ORP, REH, ORT a po schválení revizním lékařem S5 100 %; A
  51 6 kompresní elastické punčochy lýtkové II. K. T max. 2 páry za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16 100 %; max. 820 Kč za 2 páry; A
  52 6 kompresní elastické punčochy lýtkové III. K. T max. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 100 %; max. 900 Kč za 2 páry; A
  53 6 kompresní elastické punčochy lýtkové IV. K. T max. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 100 %; max. 2.000 Kč za 2 páry; A
  54 6 kompresní elastické punčochy polostehenní II. K. T max. 2 páry za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16 100 %; max. 1.050 Kč za 2 páry; A
  55 6 kompresní elastické punčochy polostehenní III. K. T max. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 100 %; max. 1.200 Kč za 2 páry; A
  56 6 kompresní elastické punčochy polostehenní IV. K. T max. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 100 %; max. 2.600 Kč za 2 páry; A
  57 6 kompresní elastické punčochy stehenní II. K. T max. 2 páry za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16 100 %; max. 1.200 Kč za 2 páry; A
  58 6 kompresní elastické punčochy stehenní III. K. T max. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 100 %; max. 1.200 Kč za 2 páry; A
  59 6 kompresní elastické punčochy stehenní IV. K. T max. 2 páry za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 100 %; max. 3.000 Kč za 2 páry; A
  60 6 kompresní elastické punčochy stehenní s uchycením v pase II. K. T max. 2 ks za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16 100 %; max. 700 Kč za 2 ks; A
  61 6 kompresní elastické punčochy stehenní s uchycením v pase III. K. T max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 100 %; max. 750 Kč za 2 ks; A
  62 6 kompresní elastické punčochy stehenní s uchycením v pase IV. K. T max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 100 %; max. 800 Kč za 2 ks; A
  63 6 kompresní elastické punčochové kalhoty dámské, pánské II. K. T. max. 2 ks za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 1.900 Kč za 2 ks; A
  64 6 kompresní elastické punčochové kalhoty dámské, pánské III. K. T. max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 2.000 Kč za 2 ks; A
  65 6 kompresní elastické punčochové kalhoty dámské, pánské IV. K. T. max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 2.000 Kč za 2 ks; A
  66 6 kompresní elastické punčochové kalhoty těhotenské II. K. T. max. 1 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 950 Kč za 1 ks; A
  67 6 kompresní elastické punčochové kalhoty těhotenské III. a IV. K. T. max. 1 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 1.300 Kč za 1 ks; A
  68 6 pažní návlek komplet II. K. T. max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16, OHM a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 1.000 Kč za 2 ks; A
  69 6 pažní návlek komplet III. a IV. K. T. max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16, OHM 100 %; max. 1.000 Kč za 2 ks; A
  70 6 kompresní elastické punčochy a návleky II., III. a IV. K. T. – individuálně zhotovené technologií kruhového pletení max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, INT, DRV, J16 a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 4.000 Kč za 2 ks; A
  71 6 kompresní elastické punčochy a návleky II., III. a IV. K. T. – individuálně zhotovené technologií plochého pletení max. 2 ks za rok; po předepsání J16 a po schválení revizním lékařem S5 100 %; max. 15.000 Kč za 2 ks; A
  72 6 kotníkový díl a kolenní díl II. a III. K. T. max. 2 ks za rok; po předepsání CHR, ORT, REH, PRL, DRV, J16 100 %; max. 260 Kč za 2 ks; A
  73 6 pomůcka pro navlékání kompresivních elastických punčoch II., III. a IV. K. T. max. 1 ks za rok; po předepsání PRL, CHR, INT, DRV, J16 100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A
  74 7 kočárek zdravotní max. 1 ks za 3 roky; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 21.000 Kč za 1 ks; A
  75 7 kočárek zdravotní – příslušenství max. 1 ks za 3 roky; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 5.000 Kč za 1 ks; A
  76 7 vozík mechanický – základní max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 9.000 Kč za 1 ks; A
  77 7 vozík mechanický – odlehčený max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 19.000 Kč za 1 ks; A
  78 7 vozík mechanický – aktivní max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 21.000 Kč za 1 ks; A
  79 7 vozík mechanický – dětský max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 21.000 Kč za 1 ks; A
  80 7 vozík mechanický – speciální s ohledem na míru a závažnost zdravotního postižení max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 55.000 Kč za 1 ks; A
  81 7 vozík mechanický – příslušenství max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem 100 %; A
  82 7 rukavice kožené pro vozíčkáře (k mechanickému vozíku) max. 2 páry za rok 100 %; max. 300 Kč za 2 páry; A
  83 7 vozík s elektrickým pohonem – pro provoz obvykle v exteriéru max. 1 ks za 7 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem S5 100 %; max. 136.000 Kč za 1 ks; A
  84 7 vozík s elektrickým pohonem – standardní pro lehký provoz obvykle v interiéru max. 1 ks za 7 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem S5 100 %; max. 115.000 Kč za 1 ks; A
  85 7 vozík elektrický – příslušenství max. 1 ks za 7 let; po předepsání REH, ORT, NEU, INT a po schválení revizním lékařem 100 %; A
  86 7 opravy vozíku mechanického, elektrického a zdravotního kočárku po schválení revizním lékařem 90 %
  87 8 sluchadlo pro vzdušné vedení – pro středně těžkou nedoslýchavost od 30 dB do 59 dB SRT max. 2 ks za 5 let; od 0 do 7 let; po předepsání FON 100 %; max. 10.600 Kč za 2 ks; A
  88 8 sluchadlo pro vzdušné vedení – pro těžkou a velmi těžkou nedoslýchavost od 60 dB SRT výše, zbytky sluchu, hluchota max. 2 ks za 5 let; od 0 do 7 let; po předepsání FON 100 %; max. 11.600 Kč za 2 ks; A
  89 8 sluchadlo na kostní vedení – ztráta sluchu při oboustranné anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí, chronický výtok ze středouší, stavy po kofochirugických operacích, neřešitelná alergie na tvarovku, špatný efekt sluchadla na vzdušné vedení max. 2 ks za 5 let; od 0 do 7 let; po předepsání FON a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 22.000 Kč za 2 ks; A
  90 8 sluchadlo pro vzdušné vedení – pro středně těžkou nedoslýchavost od 30 dB do 59 dB SRT max. 2 ks za 5 let; od 7 do 18 let; po předepsání FON, OTO S3 100 %; max. 10.600 Kč za 2 ks; A
  91 8 sluchadlo pro vzdušné vedení – pro těžkou a velmi těžkou nedoslýchavost od 60 dB SRT, zbytky sluchu, hluchota max. 2 ks za 5 let; od 7 do 18 let; po předepsání FON, OTO S3 100 %; max. 5.800 Kč za 2 ks; A
  92 8 sluchadlo na kostní vedení – ztráta sluchu při oboustranné anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí, chronickém výtoku ze středouší, stavech po kofochirugických operacích, neřešitelných alergiích na tvarovku, špatném efektu sluchadla na vzdušné vedení max. 2 ks za 5 let; od 7 do 18 let; po předepsání FON a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 6.800 Kč za 2 ks; A
  93 8 sluchadlo pro vzdušné vedení – pro středně těžkou nedoslýchavost od 40 dB do 59 dB SRT max. 1 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání FON, OTO S3 100 %; max. 2.700 Kč za 1 ks; A
  94 8 sluchadlo pro vzdušné vedení – pro těžkou nedoslýchavost od 60 dB do 79 dB SRT max. 1 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání FON, OTO S3 100 %; max. 3.900 Kč za 1 ks; A
  95 8 sluchadlo pro vzdušné vedení – pro velmi těžkou nedoslýchavost, ztráty od 80 dB SRT, zbytky sluchu, hluchota max. 1 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání FON, OTO S3 100 %; max. 5.100 Kč za 1 ks; A
  96 8 sluchadlo na kostní vedení – ztráta sluchu při oboustranné anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí, chronickém výtoku ze středouší, stavech po kofochirugických operacích, neřešitelných alergiích na tvarovku, špatném efektu sluchadla max. 1 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání FON, OTO S3 a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 6.800 Kč za 1 ks; A
  97 8 baterie ke sluchadlu max. 4 ks za 5 let; po předepsání FON, OTO S3 100 %; max. 80 Kč za 4 ks; A
  98 8 brýlový adaptér k závěsnému sluchadlu max. 1 ks za 5 let; po předepsání FON, OTO S3 100 %; max. 90 Kč za 1 ks; A
  99 8 ušní tvarovka – individuálně zhotovená max. 2 ks za 1 rok; do 18 let; po předepsání FON, OTO S3 100 %; max. 700 Kč za 2 ks; A
  100 8 ušní tvarovka – individuálně zhotovená max. 1 ks za 5 let; od 18 let; max. 2 ks za 5 let – pouze pro hluchoslepé; po předepsání FON, OTO S3 100 %; max. 350 Kč za 1 ks; A
  101 8 ušní tvarovka ochranná – individuálně zhotovená max. 1 ks za 2 roky; od 18 let; stavy s otevřeným středouším; po předepsání OTO a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 250 Kč za 1 ks; A
  102 8 ušní tvarovka – sériově vyráběná max. 1 ks za 5 let; po předepsání FON, OTO S3 100 %; max. 20 Kč za 1 ks; A
  103 9 obruba brýlová max. 3 ks za rok – do 6 let; max. 1 ks za rok – od 6 do 15 let; dvoje brýle při refrakční vadě +-3 DPT do dálky; po předepsání OPH 100 %; max. 300 Kč za 1 ks
  104 9 obruba brýlová max. 1 ks za 3 roky – od 15 let; dvoje brýle při refrakční vadě +-3 DPT do dálky; po předepsání OPH 100 %; max. 150 Kč za 1 ks
  105 9 čočka brýlová sférická, torická max. 3x za rok – do 6 let; max. 1x za rok – od 6 do 15 let; max. 1x za 3 roky – od 15 let; bez změny korekce; epileptikům, jednookým – vždy tvrzená úprava; po předepsání OPH 100 %; A
  106 9 čočka brýlová lentikulární max. 3x za rok – do 6 let; max. 1x za rok – od 6 do 15 let; max. 1x za 3 roky – od 15 let; bez změny korekce; nad +-10 DPT; do 3 let u afakie; po předepsání OPH 100 %; A
  107 9 čočka brýlová vysokoindexová max. 3x za rok – do 6 let; max. 1x za rok – od 6 do 15 let; max. 1x za 3 roky – od 15 let; bez změny korekce; myopie nad -10 DPT; poruchy centrálního zorného pole; po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem 100 %; A
  108 9 čočka brýlová bifokální, franklinova, zatavovaná, vybrušovaná, silikát, plast max. 2x za rok – do 6 let; max. 1x za rok – od 6 do 18 let; bez změny korekce; strabismus; afakie; po předepsání OPH; od 18 let nehrazeno 100 %; A
  109 9 čočka brýlová prismatická max. 3x za rok – do 6 let; max. 1x za rok – od 6 do 15 let; max. 1x za 3 roky – od 15 let; bez změny korekce; diplopie; strabismus; po předepsání OPH 100 %; A
  110 9 prismatické folie – měkké, tvrdé max. 3x za rok – do 6 let; max. 1x za rok – od 6 do 15 let; max. 1x za 3 roky – od 15 let; bez změny korekce; diplopie; strabismus; po předepsání OPH 100 %; A
  111 9 čočka brýlová plastová – sférická, torická max. 2x za rok – do 6 let; max. 1x za rok – od 6 do 15 let; max. 1x za 3 roky – od 15 let; bez změny korekce; od 15 let nad +-10 DPT; do 15 let nad +-3 DPT; po předepsání OPH 100 %; A
  112 9 absorpční vrstvy na brýlové čočky max. 3x za rok – do 6 let; max. 1x za rok – od 6 do 15 let; max. 1x za 3 roky – od 15 let; bez změny korekce; afakie, pseudoafakie, choroby a vady provázené světloplachostí; po předepsání OPH 100 %; A
  113 9 čočka brýlová hyperokulární max. 2x za rok – do 18 let; max. 1x za 3 roky – od 18 let; bez změny korekce; po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem 100 %; A
  114 9 čočka kontaktní měkká max. 2x za rok – do 15 let; max. 1x za rok – od 15 let; bez změny korekce; refrakce; nad +-10 DPT; afakie alespoň u jednoho oka, astigmatismus irregularis, anisometropie 3 DPT a více; po předepsání OPH 100 %; A
  115 9 čočka kontaktní tvrdá max. 2x za rok – do 15 let; max. 1x za 2 roky – od 15 let; bez změny korekce; keratokonus, astigmatismus irregularis, do 15 let u afakie; po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem 100 %; A
  116 9 čočka kontaktní tvrdá – individuálně zhotovená max. 2x za rok – do 15 let; max. 1x za 2 roky – od 15 let; bez změny korekce; keratokonus, astigmatismus irregularis, do 15 let u afakie; po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem 100 %; A
  117 9 čočka kontaktní stenopeutická, barevná, terapeutická max. 2x za rok – do 15 let; max. 1x za rok – od 15 let; bez změny korekce; pouze závažné choroby rohovky, duhovky nebo kombinace; po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem 100 %; A
  118 9 okluzor gelový, náplasťový, plastový po předepsání OPH 100 %; A
  119 9 dalekohledový systém na dálku i na blízko, s příslušenstvím max. 1 ks za 7 let; po předepsání OPH S4 a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 8.000 Kč za 1 ks; A
  120 9 lupa asferická zvětšující 4x a více max. 1 ks za 5 let; po předepsání OPH S4 a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 1.500 Kč za 1 ks; A
  121 9 lupa sférická zvětšující do 4x max. 1 ks za 5 let; po předepsání OPH 100 %; max. 100 Kč za 1 ks; A
  122 9 protéza oční skleněná max. 2 ks za rok; po předepsání OPH 100 %; max. 800 Kč za 1 ks; A
  123 9 protéza oční akrylátová – individuálně zhotovená max. 2 ks za 3 roky; po předepsání OPH a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 2.000 Kč za 1 ks; A
  124 10 aplikátory aerosolových přípravků po předepsání TRN, ALG, OTO, PED; od 18 let po schválení revizním lékařem 100 %; max. 500 Kč za 1 ks; A
  125 10 inhalátor kompresorový max. 1 ks za 5 let; po předepsání TRN, ALG, OTO a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 4.500 Kč za 1 ks; A
  126 10 inhalátor ultrazvukový max. 1 ks za 10 let; po předepsání TRN, ALG, OTO a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 4.500 Kč za 1 ks; A
  127 10 koncentrátor kyslíku po předepsání TRN a po schválení revizním lékařem S5 100 %; A
  128 10 prostředky pro aplikaci práškových inhalačních forem léčiv max. 1 ks za 2 roky; po předepsání dle preskripčního omezení léčiva 100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A
  129 10 přístroj CPAP po předepsání TRN, NEU a po schválení revizním lékařem S5 100 %; max. 40.000 Kč za 1 ks; A
  130 10 přístroj BPAP po předepsání TRN, NEU a po schválení revizním lékařem S5 100 %; max. 60.000 Kč za 1 ks; A
  131 10 spirometr osobní po předepsání TRN, ALG a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A
  132 10 nebulizátor k inhalátoru (nástavec) max. 1 ks za 2 roky; po předepsání TRN, ALG, OTO a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 600 Kč za 1 ks; A
  133 11 aplikátor inzulínu – inzulínové pero max. 1 ks za 3 roky; max. 2 ks za 3 roky při souběžné aplikaci dvou druhů inzulínu; po předepsání DIA 100 %; max. 1.500 Kč za 1 ks; A
  134 11 aplikátor inzulínu k aplikaci injekční stříkačkou max. 1 ks za 3 roky; po předepsání DIA 100 %; max. 1.200 Kč za 1 ks; A
  135 11 aplikátor odběru krve pomocí lancet max. 1 ks za 5 let; po předepsání DIA 100 %; max. 250 Kč za 1 ks; A
  136 11 glukometr – pro diabetiky léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem (3 dávky denně nebo inzulínová pumpa), pro labilní diabetiky se 2 dávkami inzulínu denně max. 1 ks za 10 let; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 1.000 Kč za 1 ks; A
  137 11 jehly k injekčním stříkačkám k aplikaci inzulínu po předepsání DIA 100 %; max. 120 Kč za 100 ks; A
  138 11 jehly k inzulínovým perům max. 200 ks za rok; po předepsání DIA 100 %; max. 530 Kč za 200 ks; A
  139 11 jehly k neinzulínovým perům max. 100 ks za rok; po předepsání DIA 100 %; max. 270 Kč za 100 ks; A
  140 11 komplet k aplikaci (stříkačka s fixovanou jehlou) po předepsání DIA 100 %; max. 370 Kč za 100 ks; A
  141 11 lancety pro odběr krve max. 100 ks za rok; po předepsání DIA 100 %; max. 300 Kč za 100 ks; A
  14211proužky diagnostické na stanovení glukózymax. 400 ks za rok; po předepsání DIA 100 %; max. 3.200 Kč za 400 ks; A
  max. 1.000 ks za rok; pro pacienty léčené intenzifikovaným inzulínovým režimem nebo inzulínovou pumpou; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 8.000 Kč za 1.000 ks; A
  max. 1.800 ks za rok – do 18 let a pro těhotné diabetičky; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem, 100 %; max. 14.400 Kč za 1.800 ks; A
  143 11 pumpa inzulínová max. 1 ks nebo sada 2 ks za 4 roky; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem S5 100 %; max. 100.000 Kč za 1 ks nebo 1 sadu; A
  144 11 sety infusní kovové k inzulínové pumpě po předepsání DIA 100 %; max. 160 Kč za 1 set; A
  145 11 sety infusní teflonové k inzulínové pumpě po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 300 Kč za 1 set; A
  146 11 stříkačka injekční k aplikaci inzulínu po předepsání DIA 100 %; max. 230 Kč za 100 ks; A
  147 12 berle podpažní max. 1 pár za 2 roky 100 %; max. 400 Kč za 1 pár; A
  148 12 berle předloketní max. 1 pár nebo 1 ks za 2 roky 100 %; max. 300 Kč za 1 ks; A
  149 12 chodítko max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, NEU, ORP a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 7.000 Kč za 1 ks; A
  150 12 hůl max. 1 ks za 3 roky 100 %; max. 130 Kč za 1 ks; A
  151 12 lůžko polohovací s možností elektrického nastavení max. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem S5 100 %; max. 30.000 Kč za 1 ks; A
  152 12 křeslo klozetové max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, PRL, GER 100 %; max. 4.000 Kč za 1 ks; A
  153 12 nástavec na WC max. 1 ks za 3 roky; po předepsání REH, ORT, NEU, PRL, GER 100 %; max. 1.200 Kč za 1 ks; A
  154 12 sedačka do vany a pod sprchu max. 1 ks za 5 let; po předepsání REH, ORT, NEU, PRL, GER 100 %; max. 2.000 Kč za 1 ks; A
  155 12 zařízení polohovací max. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 60.000 Kč za 1 ks; A
  156 12 příslušenství k polohovacímu zařízení max. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 10.000 Kč za 1 ks; A
  157 12 zvedák mechanický, elektrický, hydraulický max. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 30.000 Kč za 1 ks; A
  158 12 lůžko polohovací s možností mechanického nastavení max. 1 ks za 10 let; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 15.000 Kč za 1 ks; A
  159 13 paruka max. 1 ks za rok; po předepsání OHM, DRV, INT 100 %; max. 1.000 Kč za 1 ks
  160 13 podložka antidekubitní max. 1 ks za 3 roky; po předepsání REH, ORT, NEU a po schválení revizním lékařem 100 %; A
  161 13 přilba ochranná max. 1 ks za 2 roky; po předepsání REH, NEU, PSY a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 2.500 Kč za 1 ks; A
  162 13 katetr pro intermitentní katetrizaci – potahovaný max. 150 ks za měsíc; po předepsání URL a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 7.500 Kč za 150 ks; A
  163 13 katetr pro intermitentní katetrizaci – nepotahovaný max. 150 ks za měsíc; po předepsání URL a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 2.300 Kč za 150 ks
  164 14 hůl bílá slepecká max. 3 ks za rok; po předepsání OPH, PRL 100 %; A
  165 14 kompenzační pomůcky pro nevidomé max. 1 ks za 7 let; po předepsání OPH, PRL a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 2.000 Kč za 1 ks; A
  166 15 indukční set zesilovače max. 1 ks za 7 let; po předepsání FON, OTO S3 100 %; max. 1.000 Kč za 1 ks; A
  167 15 kompenzační pomůcky pro sluchově postižené max. 1 ks za 7 let; po předepsání FON, OTO S3 a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 2.000 Kč za 1 ks; A
  168 16 obuv ortopedická dětská – individuálně zhotovená max. 3 páry za rok; po předepsání REH, ORT,ORP a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 6.000 Kč za 3 páry
  169 16 obuv ortopedická dětská – sériově vyráběná max. 3 páry za rok; po předepsání REH, ORT,ORP a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 3.000 Kč za 3 páry
  170 16 obuv ortopedická – individuálně zhotovená – jednoduchá max. 1 pár za 2 roky; po předepsání REH, ORT, ORP 50 %
  171 16 obuv ortopedická – individuálně zhotovená – složitější a velmi složitá max. 1 pár za 2 roky; po předepsání REH, ORT, ORP 90 %
  172 16 obuv pro diabetiky max. 1 pár za 2 roky; po předepsání DIA a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 1.000 Kč za 1 pár
  173 16 vložka ortopedická – individuálně zhotovená max. 1 pár za rok; po předepsání REH, ORT, ORP 100 %; max. 100 Kč za 1 pár
  174 16 vložka ortopedická – individuálně zhotovená – dětská max. 2 páry za rok; po předepsání REH, ORT, ORP 100 %; max. 600 Kč za 2 páry
  175 16 vložka ortopedická – speciální max. 2 páry za rok; po předepsání REH, ORT, ORP 80 %
  176 17 tracheostomická kanyla z ušlechtilého kovu max. 3 ks za rok; do 18 let; po předepsání OTO, FON a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 10.500 Kč za 3 ks; A
  177 17 tracheostomická kanyla z ušlechtilého kovu max. 2 ks za 5 let; od 18 let; po předepsání OTO, FON 100 %; max. 4.000 Kč za 2 ks; A
  178 17 tracheostomická kanyla silikonová pediatrická max. 3 ks za rok; do 18 let; po předepsání OTO, FON a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 10.500 Kč za 3 ks; A
  179 17 tracheostomická kanyla silikonová max. 2 ks za rok; od 18 let; po předepsání OTO, FON a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 4.000 Kč za 2 ks; A
  180 17 odsávačka elektrická, mechanická max. 1 ks za 5 let; po předepsání OTO, TRN a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 4.000 Kč za 1 ks; A
  181 17 příslušenství k odsávačce – cévky odsávací max. 150 ks za rok; po předepsání OTO, TRN a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 1.000 Kč za 150 ks; A
  182 17 příslušenství ke kanyle tracheostomické max. 1 x za rok; po předepsání OTO, FON 100 %; max. 2.000 Kč za 1 balení kompletního příslušenství; A
  183 17 příslušenství k hlasové protéze max. 1 x za rok; po předepsání OTO, FON a schválení revizním lékařem 100 %; max. 12.500 Kč za 1 balení kompletního příslušenství; A
  184 17 elektrolaryng max. 1 ks za 10 let; po předepsání FON a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 15.500 Kč za 1 ks; A
  185 17 akumulátor k elektrolaryngu max. 1 ks za 2 roky; po předepsání FON a po schválení revizním lékařem 100 %; max. 700 Kč za 1 ks; A

  Symboly úhradových limitů

  A – Úhrada ve výši ceny pro konečného spotřebitele zdravotnického prostředku v provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení (dále jen „ekonomicky nejméně náročná varianta“); cenu ekonomicky nejméně náročné varianty zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu.

  B – Úhrada ve výši ceny ekonomicky nejméně náročné varianty celého systému složeného ze zdravotnických prostředků skupiny č. 3 tohoto oddílu.
  Zpět na obsah zákona o veřejném zdravotním pojištění

  Označení stránky: PŘÍLOHA Č.3 ZÁKONU Č.48/1997 sb, zákon č. 48/1997 Sb, příloha 3 oddíl C. , zákon č. 48/1997 Sb., příloha č. 3, oddíl C, zákon 48/1997,příloha 3, novela zákona č.48/1997 Sb.stomické pomůcky, zákon č.48/1997Sb.příloha č.3,od C, zákon 48 1997 sb,příloha3, zákon č. 48/1997 sb.příloha, seznam zdravotnických prostředků, individuálně zhotovený zdravotnický prostředek  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, nafta

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies