Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. - seznam paragrafů, stránka 16

Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2014 (aktuální znění)
  § 751 (1) Bytové družstvo nesmí převést vlastnické právo k družstevním bytům nebo budovám s družstevními byty nebo pozemkům jimi zastavěným a s nimi věcně souvisejícím, ledaže s podmínkami převodu předem souhlasí všichni členové bytového družstva, ...
  § 752 (1) Bytové družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit družstevní byty, nebo budovy s družstevními byty nebo pozemky jimi zastavěné a s nimi věcně související, ledaže s tím předem udělí svůj souhlas alespoň dvě třetiny členů bytového družstva,
  § 753 Samospráva je organizační jednotkou bytového družstva, ve které se organizují členové bytového družstva zejména za účelem efektivního výkonu svých členských práv a povinností.
  § 754 Jestliže se bytové družstvo rozhodne zřídit si samosprávu nebo více samospráv, stanovy určí také a) okruh působnosti samosprávy, b) podrobnější pravidla organizace a činnosti samospráv, zejména zařazení členů do jednotlivých samospráv, a c) ...
  § 755 Členská schůze bytového družstva (1) Každý člen bytového družstva má při hlasování na členské schůzi 1 hlas; ustanovení § 650 odst. 1 se nepoužije. Jedná-li se o společné členy, mají dohromady 1 hlas. (2) Určí-li tak stanovy, členové bytového
  § 756 (1) Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se ...
  § 757 Soud může i bez návrhu bytové družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci také tehdy, pokud bytové družstvo a) porušuje závažným způsobem ustanovení tohoto zákona o hospodaření se svým majetkem, nebo b) provozuje činnost, která je v rozporu s § ...
  § 758 Sociálním družstvem je družstvo, které soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním ...
  § 759 Firma obsahuje označení "sociální družstvo".
  § 760 (1) Sociální družstvo nesmí změnit předmět své činnosti v rozporu s § 758. (2) Sociálnímu družstvu se zakazuje přeměna na jiné než sociální družstvo.
  § 761 Pokud sociální družstvo vyvíjí obecně prospěšné činnosti pro znevýhodněné osoby pouze uspokojováním jejich bytových potřeb, musí být tyto osoby současně jeho členy.
  § 762 Stanovy sociálního družstva, kromě náležitostí podle § 553, obsahují také a) cíle a podmínky činnosti sociálního družstva v souladu s jeho sociálně začleňovací funkcí a podporou místního rozvoje a b) podrobnější podmínky nakládání se ziskem v
  § 763 (1) Fyzická osoba může být členem sociálního družstva, jen a) vykonává-li pro sociální družstvo práci na základě pracovního poměru, b) vykonává-li pro sociální družstvo práci bez nároku na odměnu mimo rámec pracovního poměru na základě ...
  § 764 (1) Přestane-li člen uvedený v § 763 odst. 1 písm. a) a b) splňovat podmínku tam uvedenou po dobu delší než 90 dnů, může představenstvo rozhodnout, že mu zaniká posledním dnem této lhůty členství v sociálním družstvu. Člen, o zániku jehož ...
  § 765 Sociální družstvo nesmí a) emitovat dluhopisy, b) zajišťovat splnění povinností jiných osob, c) být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti nebo se přímo či nepřímo podílet na podnikání ...
  § 766 (1) Sociální družstvo může, připouštějí-li to stanovy, rozdělit nejvýše 33 % svého disponibilního zisku mezi své členy. (2) K rozdělení části disponibilního zisku podle odstavce 1 lze přistoupit až poté, co z této části sociální družstvo ...
  § 767 Vypořádací podíl je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. Nedosáhne-li výše vlastního kapitálu družstva jeho základního kapitálu, vypořádací podíl se poměrně sníží.
  § 768 (1) Lhůta pro vyplacení vypořádacího podílu činí 1 rok ode dne zániku členství v sociálním družstvu, neurčují-li stanovy lhůtu kratší. (2) Zánikem členství zaniká i právo sociálního družstva na splnění vkladové povinnosti.
  § 769 (1) Každý člen sociálního družstva má při hlasování na členské schůzi 1 hlas. (2) Stanovy mohou určit, že člen, který je fyzickou osobou, může mít až 10 % všech hlasů v sociálním družstvu a člen, který je ...
  § 770 (1) V sociálním družstvu se zakazuje rozhodovat na dílčích členských schůzích. (2) V sociálním družstvu se zakazuje zřídit shromáždění delegátů.
  § 771 (1) Podíl na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. (2) Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. (3) Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí ...
  § 772 (1) Likvidační zůstatek po uspokojení práv členů na výplatu podílu na likvidačním zůstatku připadne podle rozhodnutí členské schůze jinému sociálnímu družstvu, pokud s tím jeho členská schůze souhlasí. (2) Pokud není žádné sociální družstvo, ...
  § 773 Soud může i bez návrhu sociální družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci také, pokud sociální družstvo a) provozuje činnost, která je v rozporu s § 758, b) nakládá se ziskem v rozporu s § 766 a stanovami, nebo c) nesplňuje podmínku podle § ...
  § 774 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1).
  § 775 Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne jeho účinnosti.
  § 776 (1) Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená tímto zákonem je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. Pravidla pro vydávání a vedení Obchodního věstníku se řídí dosavadními právními předpisy. (2) Pro potřeby tohoto zákona ...
  § 777 (1) Ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona, se zrušují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. (2) Obchodní korporace přizpůsobí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona listiny ...
  § 778 Podle dosavadních právních předpisů se až do svého skončení posuzují všechny lhůty a doby, které začaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i lhůty a doby pro uplatnění práv, které se řídí dosavadními právními předpisy, i ...
  § 779 (1) Bylo-li přede dnem účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o zápisu obchodní korporace do obchodního rejstříku, dokončí se podle dosavadních právních předpisů; odporuje-li však zakladatelské právní jednání učiněné přede dnem nabytí ...
  § 780 (1) Účinnost ovládacích smluv a smluv o převodu zisku uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká posledním dnem účetního období závazného pro řídící osobu, který následuje bezprostředně po uplynutí šesti měsíců ode dne nabytí
  § 781 (1) Družstva vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jejichž členy jsou pouze právnické osoby, nemusí splňovat podmínku nejnižšího počtu členů podle § 552 odst. 2; jsou-li členy takového družstva pouze právnické osoby a družstvo má
  § 782 (1) Jestliže jiný právní předpis stanoví minimální povinnou výši zapisovaného základního kapitálu družstva, rozumí se tím ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona minimální povinná výše základního kapitálu družstva s tím, že k ustanovením ...
  § 783 (1) Užívají-li jiné právní předpisy pojem "členský podíl", rozumí se tím podle povahy věci "družstevní podíl" nebo "členský vklad". (2) Užívají-li jiné právní předpisy pojem "převod členských práv a povinností" nebo "převod členství", rozumí ...
  § 784 Do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podá družstvo návrh na výmaz údajů o prostředcích převedených do nedělitelného fondu podle § 18 odst. 2 a 3 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků
  § 785 (1) Družstvo, které není podle dosavadních právních předpisů ani podle tohoto zákona bytovým družstvem a má vypořádány veškeré své povinnosti založené zákonem č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v ...
  § 786 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. Němcová v. r. Klaus v. r. Nečas v. r.

  Kurzy a školení občanského a obchodního práva

   DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
   3.5.   Dotace na podnikové vzdělávání zaměstnanců - rady pro žadatele  K Jihlava Verlag Dashöfer
   6.5.   Dotace na podnikové vzdělávání zaměstnanců - rady pro žadatele  K Praha Verlag Dashöfer
   7.5.   Jak bezpečně uzavírat smlouvy při prodeji a koupi nemovitých věcí  K Praha VRK Academy
   7.5.   ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ...  K Brno Orange Academy
   7.5.   GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o ...  K Olomouc PROFESIM
   7.5.   ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 ...  K Brno Orange Academy
   9.5.   Poskytování informací a ochrana osobních údajů na úseku stavebního řádu  K Zlín PROFESIM
  typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
  Seznam všech kurzů

  Označení stránky: zákon o obchodních korporacích, zákon 90 2012 sb úplné znění, zákon č. 90 2012 sb. o obchodních korporacích, zákon o obchodních korporacích 2017, zákon 90/2012, zákon č.90/2012, Zákon č. 90/2012 Sb., 90/2012, zákon o korporacích, zákon č.90/2012 sb.


  Zobrazit sloupec 
  Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
  Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
  TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

  Kalkulačka

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Sociální příplatek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Běžné účty

  Hypotéky

  Stavební spoření

  Důchody

  Směnárny - Euro, Dolar

  Úřad práce

  Investice

  Podílové fondy

  Makroekonomika - ČNB

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Zlato online, Stříbro, Ropa

  Burza - ČEZ

  Pojištění

  Povinné ručení

  Penzijní připojištění

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Nový občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Mapa webu

  Volby

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Copyright © 2000 - 2019

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

  ISSN 1801-8688

  Ochrana údajů | Cookies